Sekcja Socjalna

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
4 pietro, pokój 113
tel.: 71 784 13 28
e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - pobierz

 

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Jolanta Pasieka
Dział Transportu i Zaopatrzenia
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
4 piętro, pokój 107
tel. 71-784-10-82
e-mail: jolanta.pasieka@umed.wroc.pl