Sekcja Socjalna

dot. pracowników UMW

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
4 pietro, pokój 113
tel.: 71 784 13 28
e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - pobierz

Konto  bankowe  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla wpłat  za korzystanie z usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Santander Bank Polska S.A.35 ODDZIAŁ/WROCŁAW  - nr 64-1500-1793-1217-9001-0036-0000

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych