Sekcja Likwidatury - pracownicy

Specjaliści księgowości
mgr inż. Ewa Kantor
tel.: 71 784 10 25
e-mail: ewa.kantor@umed.wroc.pl
 
mgr Małgorzata Mościńska
tel.: 71 784 10 26
e-mail: malgorzata.moscinska@umed.wroc.pl

Anna Olenkiewicz
tel.: 71 784 11 95
e-mail: anna.olenkiewicz@umed.wroc.pl

mgr Sylwia Winnik-Kowalska
tel.: 71 784 17 04
e-mail: sylwia.winnik-kowalska@umed.wroc.pl

mgr Joanna Paul-Nowak
tel.: 71 784 17 87
e-mail: joanna.paul-nowak@umed.wroc.pl
 

31.05.2019