Rektorzy interweniują u premiera

Interwencja policji na Uniwersytecie Szczecińskim, która bez zgody rektora weszła na teren uczelni, spotkała się ze stanowczą reakcją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W liście do premiera KRASP domaga się wyjaśnienia sprawy.

List KRASP do Premiera