Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
I piętro, pok. 106
e-mail: rn-bz@umed.wroc.pl

Postępowania doktorskie i habilitacyjne

mgr Anna Burzyńska

e-mail: anna.burzynska@umed.wroc.pl  
Specjalista
tel.: 71 784-1829

 

Posiedzenia Rady / postępowania konkursowe na stanowiska NA / nagrody naukowe

Beata Miściorak

e-mail: beata.misciorak@umed.wroc.pl 
Główny specjalista
tel. 71 784-1830
K.: 531-79-73-79