Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

  • godziny przyjmowania interesantów 8:30-14:00
  • piątek, 9 kwietnia - w Biurze do godz. 13:00
  • dokumenty można zostawić na portierni przy ul. Bartla 5
  • lub w Kancelarii przy ul. Marcinkowskiego 2-6

Adres: 

ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
I piętro, pok. 106
  rn-bz@umed.wroc.pl

Postępowania doktorskie i habilitacyjne

 

    71 784-18-29

Posiedzenia Rady / postępowania konkursowe na stanowiska NA / nagrody naukowe

mgr Beata Miściorak 
Główny specjalista
    beata.misciorak@umed.wroc.pl 
    71 784-18-30
    531-79-73-79