Rada Dyscypliny Nauki Medyczne - Władze

Przewodniczący
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
e-mail: agnieszka.halon@umed.wroc.pl 

Godziny przyjęć Przewodniczącego
Poniedziałek - 10:00 - 12:00
Czwartek - 12:00 - 14:00

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

Godziny przyjęć Zastępcy Przewodniczącego
Wtorek - 10:00 - 12:00