Rada Dyscypliny Zarząd / Biuro

Przewodniczący RDNF - prof. dr hab. Adam Matkowski

Zastępca Przewodniczącego RDNF – dr hab. Marcin Mączyński

Biuro Rady:
Joanna Foralewska
e-mail: joanna.foralewska@umed.wroc.pl
ul. Borowska 211, Wydział Farmaceutyczny, pokój AO.D.12 (parter)
tel. 71 784 05 37, fax 71 784 04 98
e-mail: RN-BF@umed.wroc.pl


Skład Rady Dyscyplin

1. Marzenna Bartoszewicz, dr hab. prof. UMW
2. Iwona Bil-Lula, dr hab.
3. Anna Bizoń, dr hab.
4. Justyna Brasuń, prof. dr hab.
5. Joanna Burger, dr hab.
6. Żaneta Czyżnikowska, dr hab.
7. Karolina Dydak, mgr,doktorantka
8. Izabela Fecka, dr hab. prof. UMW
9. Jakub Gburek, prof. dr hab.
10. Adam Junka, dr hab.
11. Bożena Karolewicz, dr hab.
12. Marta Kepinska, dr hab.
13. Ewa Kratz, dr hab.
14. Julita Kulbacka, dr hab.
15. Piotr Kuś, dr hab.
16. Łukasz Lewandowski, mgr, doktorant
17. Irena Majerz, prof. dr hab.
18. Adam Matkowski, prof. dr hab.
19. Marcin Mączyński, dr hab.
20. Witold Musiał, prof. dr hab.
21. Karol Nartowski, dr hab.
22. Urszula Nawrot, dr hab.
23. Agnieszka Piwowar, prof. dr hab.
24. Jolanta Saczko, prof. dr hab.
25. Dariusz Sarzyński, dr hab.
26. Zbigniew Sroka, dr hab. prof. UMW
27. Mariola Śliwińska-Mossoń, dr hab.
28. Piotr Świątek, dr hab.
29. Anna Wiela-Hojeńska, prof. dr hab.
30. Maciej Włodarczyk, dr
31. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, dr hab.
32. Sylwia Zielińska, dr


Zespoły doradcze RD

1. Zespół ds. Ewaluacji:
Joanna Burger, dr hab.
Adam Junka, dr hab. n. med.
Julita Kulbacka, dr hab. inż.
Agnieszka Matera – Witkiewicz, dr
Karol Nartowski, dr

2. Zespól Doradczy RD ds. Oceny Jednostek i Pracowników oraz Awansów Naukowych
3. Zespół Doradczy RD ds. Stopni i Tytułów Naukowych
4. Zespół Doradczy RD ds. Finansowania Badań Naukowych i Prac Rozwojowych