Rada Dyscypliny Zarząd

Przewodniczący RDNF - prof. dr hab. Adam Matkowski

Zastępca Przewodniczącego RDNF – dr hab. Piotr Świątek


Skład Rady Dyscyplin

1. Marzenna Bartoszewicz, dr hab. prof. UMW
2. Iwona Bil-Lula, dr hab.
3. Anna Bizoń, dr hab.
4. Justyna Brasuń, prof. dr hab.
5. Joanna Burger, dr hab.
6. Żaneta Czyżnikowska, dr hab.
7. Karolina Dydak, mgr,doktorantka
8. Izabela Fecka, dr hab. prof. UMW
9. Jakub Gburek, prof. dr hab.
10. Adam Junka, dr hab. prof. UMW
11. Bożena Karolewicz, dr hab.
12. Marta Kepinska, dr hab. prof. UMW
13. Ewa Kratz, dr hab. prof. UMW
14. Julita Kulbacka, dr hab. prof. UMW
15. Piotr Kuś, dr hab.
16. Łukasz Lewandowski, mgr, doktorant
17. Irena Majerz, prof. dr hab.
18. Adam Matkowski, prof. dr hab.
19. Marcin Mączyński, dr hab.
20. Witold Musiał, prof. dr hab.
21. Karol Nartowski, dr hab.
22. Urszula Nawrot, dr hab.
23. Agnieszka Piwowar, prof. dr hab.
24. Jolanta Saczko, prof. dr hab.
25. Dariusz Sarzyński, dr hab.
26. Zbigniew Sroka, dr hab. prof. UMW
27. Mariola Śliwińska-Mossoń, dr hab.
28. Piotr Świątek, dr hab.
29. Anna Wiela-Hojeńska, prof. dr hab.
30. Maciej Włodarczyk, dr
31. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, dr hab.
32. Sylwia Zielińska, dr hab.


Zespoły doradcze RD

1. Zespół ds. Ewaluacji:
Joanna Burger, dr hab.
Adam Junka, dr hab. n. med. prof. UMW
Julita Kulbacka, dr hab. inż. prof. UMW
Agnieszka Matera – Witkiewicz, dr
Karol Nartowski, dr hab.

2. Zespól Doradczy RD ds. Oceny Jednostek i Pracowników oraz Awansów Naukowych
3. Zespół Doradczy RD ds. Stopni i Tytułów Naukowych
4. Zespół Doradczy RD ds. Finansowania Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

5. Zespół ds. Nagród:
prof. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca
prof. dr hab. Adam Matkowski
dr hab. Piotr Świątek
dr Maciej Włodarczyk
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska