Rada Dyscypliny Zarząd

Przewodniczący - prof. dr hab. Adam Matkowski

Z-ca przewodniczącego - dr hab. Adam Junka, prof. uczelni


Skład Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w kadencji 2021-2024:

1. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
2. prof. dr hab. Justyna Brasuń
3. prof. dr hab. Irena Majerz
4. prof. dr hab. Adam Matkowski
5. prof. dr hab. Witold Musiał
6. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
7. prof. dr hab. Jolanta Saczko
8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
9. dr hab. Adam Junka, prof. UMW
10. dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW
11. dr hab. Ewa Kratz, prof. UMW
12. dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW
13. dr hab. Zbigniew Sroka, prof. UMW
14. dr hab. Iwona Bil-Lula
15. dr hab. Anna Bizoń
16. dr hab. Joanna Burger
17. dr hab. Żaneta Czyżnikowska
18. dr hab. Bożena Karolewicz
19. dr hab. Piotr Kuś
20. dr hab. Marcin Mączyński
21. dr hab. Karol Nartowski
22. dr hab. Urszula Nawrot
23. dr hab. Anna Prescha
24. dr hab. Piotr Świątek
25. dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
26. dr hab. Sylwia Zielińska
27. dr Agata Górniak
28. dr Dominik Marciniak
29. dr Sylwester Ślusarczyk
30. Magdalena Król - doktorantka
31. Maciej Spiegel - doktorant


Zespoły doradcze RD

1. Zespół ds. Ewaluacji:
Joanna Burger, dr hab.
Adam Junka, dr hab. n. med. prof. UMW
Julita Kulbacka, dr hab. inż. prof. UMW
Agnieszka Matera – Witkiewicz, dr
Karol Nartowski, dr hab.

2. Zespól Doradczy RD ds. Oceny Jednostek i Pracowników oraz Awansów Naukowych
3. Zespół Doradczy RD ds. Stopni i Tytułów Naukowych
4. Zespół Doradczy RD ds. Finansowania Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

5. Zespół ds. Nagród:
prof. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca
prof. dr hab. Adam Matkowski
dr hab. Piotr Świątek
dr Maciej Włodarczyk
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska