Obrony

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej - Maciej Gajda
ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej (11.02.2020) - Monika Oleksy-Wawrzyniak