Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne – nagrody naukowe

https://www.nauka.umed.wroc.pl/nagrody

Wnioski należy złożyć w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w poniższych terminach:
- nagroda Prezesa Rady Ministrów - do 3 kwietnia 2020 r.
- nagroda Rektora - nowy termin do 31 maja 2020 r.
- nagroda Ministra Zdrowia - do 29 maja 2020 r.
- nagroda PAN do 15 maja 2020 r.