Kontakt

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
ul. Borowska 211, Wydział Farmaceutyczny, pokój AO.D.12 (parter)
tel. 71 784 05 37, fax 71 784 04 98


Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne pracuje w trybie hybrydowym.
W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Biuro Rady Dyscypliny prosi, w pierwszej kolejności, o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy pracowników. Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej.
Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00
Postępowania doktorskie i habilitacyjne
Joanna Foralewska
e-mail: joanna.foralewska@umed.wroc.pl

Posiedzenia Rady / postępowania konkursowe / nagrody naukowe
mgr Magdalena Rogalska
e-mail: magdalena.rogalska@umed.wroc.pl