Informacja o posiedzeniu Rady

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne:
(posiedzenia odbywają się w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Wydziału)
27.02.2020 (czwartek)
26.03.2020 (czwartek)
23.04.2020 (czwartek)
21.05.2020 (czwartek)
18.06.2020 (czwartek)
27.08.2020 (czwartek)