Informacja o posiedzeniu Rady
IV posiedzenie Rady Dyscypliny "Nauki Farmaceutyczne" odbędzie się 19 grudnia (czwartek). Rozpoczęcie obrad o godzinie 9.00 w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny przy ul. Borowskiej 211.

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.