Aktualności - Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

List Przewodniczącego Rady Dyscypliny do społeczności Wydziału Farmaceutycznego - reprezentantów Nauk Farmaceutycznych, o sprawach ewaluacji
List dostępny do pobrania tutaj


Ważna informacja z Rady Doskonałości Naukowej w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych!
W związku z wejściem życie przepisów o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej) ulegają zmianie niektóre terminy w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz zasady uwzględniania dorobku naukowego sprzed roku 2019.
Szczegóły w załączonym piśmie od Dyrektora Biura RDN, pana dr. Jerzego Deneki
Pismo z Rady Doskonałości Naukowej dostępne tutaj

Informacja o posiedzeniu Rady

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne:
(posiedzenia odbywają się w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne/lub w trybie zdalnym)
28.01.2021 (czwartek)
25.02.2021 (czwartek)
25.03.2021 (czwartek)
29.04.2021 (czwartek)
27.05.2021 (czwartek)
24.06.2021 (czwartek)
29.07.2021 (czwartek)
30.09.2021 (czwartek)