PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy

  » więcej informacji o projekcie

 2. Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

  » aktualności

  » harmonogram udzielania wsparcia

  » więcej informacji o projekcie

  » Edukator w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu"

  » Nauczyciel symulacji wysokiej wierności w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" (2 edycja konkursu):

    » załącznik nr 1

    » załącznik nr 2

    » załącznik nr 3
   
  » Nauczyciel symulacji niskiej wierności w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu"

    » treść zarządzenia

    » załącznik nr 1 - formularz oceny kandydata

    » załącznik nr 2 - ogłoszenie o konkursie

    » załącznik nr 3 - szczegółowe założenia projektu

  Ogłoszenie konkursowe na funkcje 71 nauczycieli symulacji niskiej wierności (w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu")
     » treść ogłoszenia

 3. Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej

  » więcej informacji o projekcie

 4. Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl

  » Skład zespołu
  » Więcej informacji o projekcie

 5. Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  » więcej informacji o projekcie

 6.  Domowa Przystań

  » więcej informacji o projekcie

 7. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

  więcej informacji o projekcie

 8. ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

  » więcej informacji o projekcie

 9. Dolnośląscy Liderzy Medycyny

            » dane kontaktowe
            » więcej informacji o projekcie
            » regulamin projektu

 

 1.  Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

           » więcej informacji o projekcie
           » harmonogram udzielania wsparcia