Biuro Projektów - pracownicy

Kierownik
mgr Wojciech Frontczak
tel.: 71 784 15 69
faks: 71 784 04 38
wojciech.frontczak@umed.wroc.pl

Specjalista
mgr Ewa Szczepańczyk
tel.: 71 784 17 98

ewa.szczepanczyk@umed.wroc.pl

mgr inż. Natalia Marchut
tel.: 71 784 14 89

natalia.marchut@umed.wroc.pl

mgr Urszula Jurgowska
tel.: 71 784 17 97

urszula.jurgowska@umed.wroc.pl

mgr Małgorzata Krajewska
tel.: 71 784 17 99

malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
dr Sebastian Tomczak
tel.: 71 784 17 96
faks: 71 784 04 38
sebastian.tomczak@umed.wroc.pl