Harmonogram udzielania wsparcia (projekt Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu)

W 2019 roku planowane są następujące działania w ramach zadania 1 - Działania edukacyjno - naukowe:

Kwartał II

  1. Udział w spotkaniach międzyuczelnianych, 9 edycji x 4 nauczycieli, 2 razy w roku, 2 dni
  2. Udział w konferencjach naukowych dla 12 nauczycieli, 3 edycje x 4 os., 3 dni
  3. Stworzenie scenariuszy klinicznych (5 szt.), dodatkowo 2 edycje szkolenia po 5 osób.

Kwartał III

  1. Szkolenie serwisantów wyłonionych spośród techników, 1 edycja x 2 os., 4 dni
  2. Szkolenie zaawansowane symulacjimedycznej wyjazdowe - 8 nauczycieli symulacji wysokiej wierności, 2 edycje x 2/4 os., 3 dni

Kwartał IV

  1. Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji dla 100 nauczycieli, 1 dzień, 10 edycji.
  2. Szkolenie w zakresie OSCE dla 100 nauczycieli, 3 edycje x 33/34 os., 4 dzień.

Kw. II Ad. 1
Odbędzie się 12 kwietnia 2019 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4.

Kw. II Ad. 2
Odbędzie się 5-6 maja 2019 w Pradze, Czechy.

Kw. II Ad. 3
Odbędzie się 18.04.2019 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Tytusa Chałubińskiego 7a

Kw. III Ad. 1
Odbędzie się w 2-5 sierpnia 2019 w Miami, USA.

Kw. III Ad. 2
Odbędzie się 18-20.09.2019 w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu w Poznianiu, ul. Rokietnicka 7

Dokłady termin realizacji pozostałych szkoleń zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy.