Harmonogram udzielania wsparcia (projekt Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu)

W 2020 roku planowane są następujące działania w ramach zadania 1 - Działania edukacyjno - naukowe:

Kwartał I

1. Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji,  1 edycja,
2. Szkolenie w zakresie OSCE, 1 edycja,
3. III Konferencja Symulacji Medycznej.

Kwartał II

  1. Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji, 2 edycja,
  2. Szkolenie w zakresie OSCE dla 108 nauczycieli, 2 edycja.

Kwartał III

  1. Szkolenie zaawansowane symulacji medycznej wyjazdowe,
  2. Letnia szkoła symulacji.

Kwartał IV

  1. Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji, 2 edycja,
  2. Szkolenie w zakresie OSCE dla 108 nauczycieli, 2 edycja.

Szkolenia "na miejscu" odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Tytusa Chałubińskiego 7a.

Szkolenia oraz staże są prowadzone w miejscach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dokłady termin realizacji pozostałych szkoleń zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy.