Harmonogram udzielania wsparcia (projekt Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu)

W 2020 roku planowane są następujące działania w ramach zadania 1 - Działania edukacyjno - naukowe:

Kwartał III

  1. Szkolenie serwisantów wyłonionych spośród techników, 2 edycja x 2/3 os., 2/4 dni
  2. Stworzenie scenariuszy klinicznych (5 szt.),

Kwartał IV

  1. Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli wysokiej wierności: wypadki mnogie - 2 dni/ 2 os.
  2. Udział w zawodach ogólnopolskich symulacji medycznej dla 20 osób, 4 edycje x 1 zespół - 5 os. + 1 nauczyciel, 1 dzień

Szkolenia "na miejscu" odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Tytusa Chałubińskiego 7a.

Szkolenia oraz staże są prowadzone w miejscach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dokłady termin realizacji pozostałych szkoleń zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy.