Harmonogram udzielania wsparcia (projekt Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu)

W 2019 roku planowane są następujące działania w ramach zadania 1 - Działania edukacyjno - naukowe:

Kwartał II

  1. Udział w spotkaniach międzyuczelnianych, 9 edycji x 4 nauczycieli, 2 razy w roku, 2 dni
  2. Udział w konferencjach naukowych dla 12 nauczycieli, 3 edycje x 4 os., 3 dni
  3. Stworzenie scenariuszy klinicznych (5 szt.), dodatkowo 2 edycje szkolenia po 5 osób.
  4. Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji dla 100 nauczycieli, 1 dzień, 10 edycji.
  5. Szkolenie w zakresie OSCE dla 100 nauczycieli, 3 edycje x 33/34 os., 4 dzień.

Ad. 1
Odbędzie się 12 kwietnia 2019, Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4.

Ad. 2
Odbędzie się 5-6 maja 2019, Praga, Czechy.