„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00, zawarta w Warszawie w dniu 28.12.2012 r.
  • Wartość projektu: 101.021.559,48 PLN,
  • Wartość kosztów kwalifikowanych: 99.865.645,76 PLN - dofinansowanie (100%): 99.865.645,76 PLN (środki unijne i budżetu państwa),
  • Okres realizacji: marzec 2011 r. - grudzień 2015 r.
  • Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (założonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) o nowy blok szpitalny Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (media, sieci światłowodowe, instalacje gazów i inne), zagospodarowaniem terenu oraz budową podziemnego tunelu stanowiącego łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem Fa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego a nowoprojektowanym budynkiem Kliniki. W ramach projektu oprócz prac budowlanych, związanych z rozbudową szpitala, planowany jest także zakup kompleksowego wyposażenia do nowopowstałego bloku Kliniki.
  • Nadrzędnym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia pacjentów pediatrycznych z chorobami nowotworowymi oraz dotarcie do najwyższej wyleczalności i najniższej liczby zakażeń szpitalnych.
  • Lokalizacja inwestycji: Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Województwie Dolnośląskim, Gminie Wrocław, mieście Wrocław, przy ul. Borowskiej 213, na terenie działek Nr: 4/1, 4/2, 3, 5/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7/4, 2, 5/2, 7/6, AM-13, Nr 76/1, 76/2, 76/4, 76/6, 76/10, 3/4, 3/6, 11, AM-14 obręb Gaj Wrocław, których właścicielem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (poprzednia nazwa Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu).

Złota "Perła Eskulapa" dla projektu

     W dniu 23 listopada 2013 r. na Gali "Polska Przedsiębiorczość 2013" wręczono na ręce Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - prof. dr hab. Marka Ziętka dwie Złote Statuetki ”Perła Eskulapa" w kategorii: działalność edukacyjna i naukowo-badawcza oraz za projekt pn. "Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej".
Więcej na temat konkursu na portalu poświęconemu  VII edycji konkursu PERŁY MEDYCYNY.

 

UROCZYSTE OTWARCIE KLINIKI odbyło się dnia 07 września 2015 r.

http://www.umed.wroc.pl/content/otwarcie-przyl%C4%85dka-nadziei
 
KLINIKA - sprzęt i wyposażenie
http://www.umed.wroc.pl/galeria-przyladek-nadziei

 

Tablica informacyjno - promocyjna projektu przed głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Baner informacyjny projektu na terenie realizacji inwestycji - zamontowany przy wejściu na teren budowy

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański
 

Stan inwestycji - 31 stycznia 2015 r.:

- Zakończono roboty budowlane na obiekcie.
- Trawa kosmetyka robót wykończeniowych.
- Trwają prace porządkowe.
- Trwa przygotowania do odbiorów przez służby.
- Budynek jest przygotowywany do odbioru końcowego.
 

Zdjęcia z placu inwestycji - 16 lutego 2015 r.:

Hol główny
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych z widokiem na plac zabaw

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych 2

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Łazienka w sali pacjenta

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Korytarz na parterze

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Widok na wejście główne z boku

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Hol na piętrze 1

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala chorych na piętrze 1 - widok na padel medyczny nadłóżkowy

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Sala seminaryjna z przesuwną ścianą - na potrzeby edukacji pacjentów pediatrycznych i narady pracowników

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zewnętrzne korytarze odkryte

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański
 

Zdjęcia z placu inwestycji - 15 stycznia 2015 r.:


Wykończone korytarze w obiekcie
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Wykończone sale chorych - widok na łóżko rodzica (do zabudowy)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykończone sale chorych - widok n grafiki na ścianach
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykończona sala zabiegowa - przed wstawieniem wyposażenia
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zawansowanie prac budowlanych stan na 31 stycznia 2015 r.

- Zakończono roboty budowlane na obiekcie.
- Trawa kosmetyka robót wykończeniowych.
- Trwają prace porządkowe.
- Trwa przygotowania do odbiorów przez służby.
- Budynek jest przygotowywany do odbioru końcowego.

Zdjęcia z placu inwestycji - 22 - 27 października 2014 r.:

 

Zakończone prace na elewacji zewnętrznej obiektu "Przylądka Nadziei" - widok na zbiornik gazów medycznych
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański
 


Zakończone prace na elewacji zewnętrznej obiektu "Przylądka Nadziei" - widok od strony wejścia głównego od ul. Spiskiej
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Układanie płytek w patio wewnętrznym obiektu
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Zrealizowane prace w rozdzielni
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Wykonany sufit podwieszany i zamontowane oprawy oświetleniowe w jednej z sal pacjenta w "Przylądku Nadziei"
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zdjęcia z placu inwestycji - 25 lutego 2014 r.


Elewacje szklane Nowej Kliniki - 1
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

Zdjęcia z placu inwestycji - 5 lutego 2014 r.


Widok z III-ciego piętra na kładki komunikacyjne pomiędzy poziomami (przed zabudowaniem)
oraz na dach i ogródki działkowe od strony ul. Spiskiej i Weigla
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Przestrzeń architektoniczna III-ciego piętra budowanego obiektu Kliniki - słupy i ściany nośne oraz wstawione okna
(przed "postawieniem" ścian działowych)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański


Parter budowanej Kliniki (poziom O) wraz z widokiem na Patio (wewnętrzne)
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

 

 

Zdjęcia z placu inwestycji - 4 grudnia 2013 r.

Front budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Główna bryła budowanego obiektu Kliniki

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański
 

 

Front budowanego obiektu Kliniki wraz z ukończonym łącznikiem podziemnym z głównym budynkiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec października 2013 r.

Łącznik podziemny w trakcie budowy
fot. Stanisław Lewiński vel Iwański

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego - 16.09.2013 r.

  • W dniu 16 września 2013 r., na placu budowy realizowanej inwestycji, przy ul. Borowskiej 213, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowego bloku szpitalnego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Gospodarzem uroczystości był JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Marek Skorupa, Marszałek Rafał Jurkowlaniec, Grzegorz Schetyna, Grzegorz Dzik, kardynał Henryk Gulbinowicz, Piotr Pobrotyn oraz społeczność uniwersytecka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poniżej prezentowane są zdjęcia z przebiegu uroczystośći:


Baner informacyjny projektu przy miejscu wmurowania kamienia węgielnego (wewewnętrzna część nowobudowanego bloku Kliniki)
fot. Adam Zadrzywilski

Złożenie kapsuły z aktem erekcyjnym inwestycji, stanowiącym symboliczny kamień węgielny
fot. Adam Zadrzywilski

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

 

 

 

Zdjęcia z placu inwestycji - koniec września 2013 r.

Widok ogólny na plac budowy
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska


Układanie stropów nad poziomem "0"
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Zdjęcia z placu inwestycji - czerwiec 2013 r.

Roboty ziemne - fundamentowe przy głównym budynku - 20.06.2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

Prace przy zbrojeniu płyty fundamentowej - czerwiec 2013 r.
fot. Komplet Inwest - Agata Szczepankowska

WIZUALIZACJE NOWEGO BLOKU SZPITALNEGO KLINIKI:

 


Widok ogólny na nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu


Widok od strony zachodniej na osi ul. Weigla


Widok na wejście główne do nowego bloku Kliniki
Źródło: Materiały opracowane w ramach i na potrzeby projektu budowlanego

Animacja planowanych efektów inwestycji - więcej
 

OSOBY DO KONTAKTÓW:

Ewa Szczepańczyk, tel.: (71) 784 17 98
Urszula Jurgowska, tel.: (71) 784 17 97

DANE KONTAKTOWE:

Dział ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 17 97, 784 17 98
fax.: (71) 784 04 38
e-mail: ewa.szczepanczyk@umed.wroc.pl
e-mail: urszula.jurgowska@umed.wroc.pl

Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko :
- Serwis internetowy Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
- Instytucja Wdrażająca Programu dla sektora zdrowie - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: http://wfe.csioz.gov.pl/
- Instytucja Zarządzająca Programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ 
(Komórki Organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Strony/Kontakt.aspx)