Opis projektu PL 0395 pn. "Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci"

Projekt jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
                                                  
Całkowita wartość projektu wynosi: 304.866,00 EUR (1.200.000,72 PLN), w tym:
-> dotacja Ministra Zdrowia - 45.730,00 EUR
-> dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG - 259.136,00 EUR
Okres realizacji: 01.2009 -30.04.2011

 
Program adresowany jest do dzieci w wieku 6-7 lat z wyrzynającymi się "szóstkami" i zakłada bezpłatne badania leczniczo-profilaktyczne i badania kontrolne do 12 roku życia dziecka.

Stan realizacji projektu:

Rzeczowa realizacja projektu PL0395 „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci” została zakończona w dniu 29 kwietnia 2011 r. Zostały osiągnięte wszystkie wskaźniki produktu.

Kontakt:

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Karkowska 26, 50-425 Wrocław Tel. (071) 784-03-61

Celem ogólnym projektu była redukcja częstotliwości i intensywności występowania próchnicy w zębach pierwszych stałych trzonowych u dzieci. Cel projektu został osiągnięty poprzez zakup niezbędnego sprzętu (unity stomatologiczne, sterylizatory, lampy LED, wyposażenie multimedialnej sali służącej do edukacji prozdrowotnej) na potrzeby realizacji działań profilaktycznych i wczesnego wykrywania próchnicy w zębach pierwszych stałych trzonowych oraz poprzez edukację prozdrowotną. Projekt obejmował:

  1. wzrost wiedzy prozdrowotnej rodziców/opiekunów i dzieci oraz wzrost motywacji rodziców/opiekunów do realizacji w domu działań zapobiegających próchnicy u dzieci,
  2. redukcję frekwencji próchnicy,
  3. redukcję liczby zębów objętych procesem próchnicowym,
  4. redukcję zaawansowania procesu próchnicowego,
  5. redukcję zapotrzebowania na leczenie zębów stałych pierwszych trzonowych i zmniejszenie kosztów na ten cel.
Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu
 

Zakupione w ramach projektu unity stomatologiczne
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM


Ulotka informacyjno-promocyjna projektu
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM


Książeczka edukacyjna opracowana w ramach projektu
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM


Koło edukacyjne dla dzieci - opracowane w ramach projektu - 1
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM


Koło edukacyjne dla dzieci - opracowane w ramach projektu - 2
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM


Pomieszczenie edukacyjne dla dzieci
Źródło: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM