„Zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-010/08-00
 
Beneficjent: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wartość całkowita projektu: 5.521.600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5.465.869,73 PLN

We wrześniu 2010 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII, Działanie 12.2) w wysokości blisko 4,7 mln PLN na realizację  projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej”.

W ramach projektu została zakupiona specjalistyczna aparatura medyczna, czyli 2 angiografy (stacjonarny i mobilny - mobilne ramię C). Wskazana aparatura medyczna jest wykorzystywana przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, stanowiącą zarówno jednostkę stricte kliniczną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jak również naukowo-badawczą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Angiograf to urządzenie medyczne służące do udrażniania naczyń wieńcowych. W przypadkach zawałów  serca to zabieg ratujący życie. Badanie z wykorzystaniem angiografu polega na uzyskiwaniu obrazu naczyń przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. W prawidłowych warunkach naczynia krwionośne nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich. Aby móc je uwidocznić, należy do światła naczynia wprowadzić środek cieniujący (kontrast) silnie pochłaniający promieniowanie rentgenowskie. Wypełniając wnętrze naczynia, kontrast uwidacznia się na zdjęciach rentgenowskich jako jednolity cień układający się zgodnie z przebiegiem badanych naczyń. Badanie naczyniowe daje możliwość wykrycia i określenia rodzaju zmian patologicznych w obrębie naczyń, np.: utrudnienie przepływu krwi, zmiana kształtu naczynia i narządów. Szczególnym rodzajem badania jest ocena naczyń wieńcowych serca czyli tzw. koronarografia. Ponadto, badanie angiograficzne służy wykryciu patologicznych naczyń poprzez uwidocznienie ich nieprawidłowego ułożenia przestrzennego. Badanie można jednocześnie połączyć z zabiegiem leczniczym, polegającym na podaniu w żądane miejsce w układzie naczyniowym leku (np. chemioterapeutyku - leku przeciwdrobnoustrojowego, czy leku rozpuszczającego skrzeplinę) lub na wykonaniu terapeutycznego zamknięcia naczynia, mającego na celu zapobiegnięcie krwotokom, czy wywołanie martwicy tkanki guza nowotworowego.
 

Rzeczowa realizacja projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej” została zakończona w dniu 29.04.2011 r.  Zostały osiągnięte zakładane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki produktu. W maju 2011 r. złożono wniosek o płatność końcową. 

Dzięki realizacji projektu możliwe było:

  • zwiększono liczbę specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej,
  • skrócono średni czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie do szpitala / wykonanie diagnozy/zabiegu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym,
  • nastąpił wzrost jakości usług medycznych, w tym zabiegów ratujących życie w szpitalu,
  • wzrosła skuteczność udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów,
  • skrócono czas hospitalizacji średnio o 3 dni,
  • podniesiono poziom jakości kształcenia studentów i lekarzy, którzy będą odbywać praktyczne warsztatowe zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem angiografów w ramach ćwiczeń z radiologii, chirurgii naczyniowej i onkologicznej oraz kardiologii inwazyjnej,
  • umożliwiono prowadzenie prac naukowych w dziedzinie chirurgii naczyniowej na współczesnym poziomie.

Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko :
- Serwis internetowy Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
- Instytucja Wdrażająca Programu - Ośrodek Przetwarzania Informacji: http://www.csioz.gov.pl/wiw/
- Instytucja Zarządzająca Programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ 
(Komórki Organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Strony/Kontakt.aspx)

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu:

Sala zabiegowa, w której znajdują się obydwa angiografy
Źródło: Materiały Działu ds. Projektów Europejskich


Angiograf stacjonarny
Źródło: Materiały Działu ds. Projektów Europejskich

 

Angiograf stacjonarny - monitorowanie przebiegu zabiegu
Źródło: Materiały Działu ds. Projektów Europejskich
Tabliczka informacyjna na angiografie stacjonarnym
Źródło: Materiały Działu ds. Projektów Europejskich

Angiograf mobilny
Autor zdjęcia: Artur Milnerowicz - Kierownik Projektu