Projekty

Biuro Projektów
Pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na projekty o charakterze inwestycyjnym, dydaktycznym, edukacyjnym i szkoleniowym (z wyłączeniem projektów naukowo - badawczych, międzynarodowych i współpracy nauki z przemysłem), które są lub będą finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Centrum Wspierania Nauki
Pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na projekty naukowo - badawcze krajowe i międzynarodowe, które są lub będą finansowane ze źródeł krajowych (NCBiR, NCN, MNiSW i inne) oraz ze środków funduszy strukturalnych i Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Projekty realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu