Prof. Małgorzata Sobieszczańska w światowym gremium

Prof. Małgorzata Sobieszczańska została ponowanie wybrana do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii (International Society of Electrocardiology). Będzie jedyną reprezentantką Polski w czasie czteroletniej kadencji.

Wybory zorganizowano podczas Międzynarodowego Kongresu Elektrokardiologii, któryodbył się 28-30 czerwca 2018 roku w Chiba (Japonia).