Konkursy na funkcje kierownika - ogłoszenia z innych uczelni


15.05.2019
KIEROWNIK Zakładu Patomorfologii (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher)
18.12.2018
KIEROWNIK Kliniki Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
12.10.2018
KIEROWNIK Katedry i Zakładu Patologii (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
12.10.2018
KIEROWNIK Katedry Onkologii i Radioterapii (Oddział Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
12.10.2018
KIEROWNIK Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii (Oddział Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
12.10.2018
KIEROWNIK Zakładu Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (Oddział Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Zakładu Patologii Ciązy Katedry Zdrowia Kobiety (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
04.10.2018
KIEROWNIK Zakładu Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 

Konkursy archiwalne


07.08.2018
KIEROWNIK Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
25.04.2018
KIEROWNIK Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii, intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Oddziału Klinicznego Ortopedii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Díabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Kliniki Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Katedry Patofizjologii i Endokrynologii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry Patofizjologii i Endokrynologii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry Onkologii i Radioterapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radíodiagnostyki (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.04.2018
KIEROWNIK Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologíi i Medycyny Fizykalnej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Katedryi Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowíu w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Katedry Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Oddziału Klinicznego Pediatrii Katedry Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Zakładu Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
24.04.2018
KIEROWNIK Zakładu Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
10.04.2018
KIEROWNIK w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
27.03.2018
KIEROWNIK w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
27.03.2018
KIEROWNIK w Katedrze i Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
22.03.2017
KIEROWNIK w Studium Języków Obcych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
22.03.2017
KIEROWNIK w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
05.03.2017
Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
25.01.2017
KIEROWNIK Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
25.01.2017
KIEROWNIK Zakładu Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
25.01.2017
KIEROWNIK Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
25.01.2017
KIEROWNIK Kliniki Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
11.12.2017
KIEROWNIK Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
11.12.2017
KIEROWNIK Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
01.12.2017
KIEROWNIK Katedry i Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
13.11.2017
KIEROWNIK Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
19.10.2017
KIEROWNIK Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
19.10.2017
KIEROWNIK Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.