Ważne informacje dla pracowników UMW

Szkolenie PPK online
(31.3.2021)

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu dot. PPK  - w dniu 31.03.2021 od godziny 14.00 (szkolenie online). Uruchamiamy również możliwość składania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Dydaktyka. Nowe zalecenia na semestr letni
(29.3.2021)

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze letnim obowiązujące od dnia 29.03.2021.

Zgłoszenia studentów do walki z epidemią COVID-19
(29.3.2021)

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego do środy 31.03.2021 do godziny 09.00 studenci określonych poniżej kierunków i lat mogą zgłaszać się wyrażając chęć do skierowania do pracy przy walce z epidemią. 

Nie żyje prof. Ludmiła Waszkiewicz
(29.3.2021)

3 marca, w wieku 79 lat  zmarła Ludmiła Waszkiewicz wieloletnia kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej. Pogrzeb w gronie rodzinnym odbył się 25 marca 2021 roku na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Senat żałobny 31 marca 2021
(29.3.2021)

W związku z sytuacją epidemiczną zaplanowany 31 marca 2021 Senat żałobny odbędzie się w formule online. Poświęcony będzie pamięci: prof. Anila Kumara Agrawala, prof. Józefa Jagielskiego oraz Artura Parafińskiego.

Instytucja finansowa do zarządzania i prowadzenia PPK
(29.3.2021)

Wspólnie z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych wybraliśmy instytucję do utworzenia i obsługi PPK w naszej Uczelni. Część czynników została wskazana w ustawie o PPK, a część kryteriów ustaliliśmy wewnętrznie.

Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego
(24.3.2021)

Rozpoczęła się VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora T. Kotarbińskiego na dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Celem jest pokazanie, że w polskiej nauce powstają prace o najwyższym poziomie.

Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
(17.3.2021)

Po 26 marca złożyć będzie można dokumenty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wcześniej planowane jest szkolenie dla pracowników uczelni, w czasie którego broker wyjaśni zasady i odpowie na wszelkie pytania.

Nabór wniosków do projektów PRELUDIUM 20 i OPUS 21
(15.3.2021)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa konkursy na projekty badawcze: 21. edycję konkursu OPUS i 20. edycję konkursu PRELUDIUM. Wewnętrzny termin składania kompletnych wniosków mija 28 maja 2021 r.

Reżim sanitarny - przypomnienie
(15.3.2021)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego zwraca uwagę na niezwykle dynamiczny rozwój epidemii w Polsce i regionie. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku stosowania zaleceń - noszenia masek, zachowywania dystansu, dbania o zdrowie innych.