Ważne informacje dla pracowników UMW

Dziękujemy za wkład w rozwój uczelni
(30.11.2018)

W obecności członków Senatu, który stojąc, długo oklaskiwali odchodzących na emeryturę profesorów, rektor prof. Marek Ziętek serdecznie podziękował za wysiłek, który włożyli w rozwój naszej Uczelni.

Zgoda na zamknięcie jednostek 24 grudnia
(30.11.2018)

Rektor prof. Marek Ziętek wyraził zgodę na zamknięcie jednostek 24 grudnia 2018 roku, jeśli ich pracownicy zdecydują się na urlop. Wnioski urlopowe muszą być dostarczone do kadr do 14 grudnia 2018, poza tymi, które uwzględniono w planie urlopów.

Wiglijna paczka dla Rodaka ze Lwowa
(23.11.2018)

Trwa zbiórka artykułów świątecznych "Wiglijna paczka dla Rodaka ze Lwowa". Zebrane produkty zostaną przekazane dzieciom z Domowego Hospicjum. Prezenty można dostarczać do VIII LO przy ul. Jantarowej 5 do 10 grudnia 2018 roku.

Koncert charytatywny Samorządu Studentów
(19.11.2018)

Nasi studenci zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla Oliwiera Szymańskiego. 3 grudnia odbędzie się koncert, w internecie już trwają licytacje. Chłopiec jest pacjentem jednej z naszych studentek.

Wykłady Studium Generale listopad 2018 - styczeń 2019
(16.11.2018)

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykłady Studium Generale, które odbędą się w terminie od 27 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. 

Wnioski na zakup akcesoriów i oprogramowania
(13.11.2018)

W związku z obowiązkiem terminowego wydatkowania i rozliczenia środków w bieżącym roku, wnioski na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania finansowane z działalności naukowo-badawczej będą przyjmowane do 30.11.

15th Erasmus Week IPB Portugal
(13.11.2018)

W imieniu Instituto Politécnico de Bragança zapraszamy na 15. edycję Erasmus Week, która odbędzie się od 13 do 17 maja 2019 r. Udział wziąć mogą dydaktycy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy uczelni.

Otwarci na niepełnosprawność
(13.11.2018)

Po raz kolejny zapraszamy pracowników uczelni na szkolenie "Otwarci na niepełnosprawność". Tym razem czekamy na zgłoszenia nauczycieli akademickich i pracowników dydaktycznych.

Staff Week na Litwie
(30.10.2018)

Uniwersytet Medyczny w Kownie (The Lithuanian University of Health Sciences) zaprasza na przyszłoroczny Erasmus International Teacher and Staff Week 2019. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 10 maja 2019.

Warsztaty dotyczące aplikowania o granty ERC
(19.10.2018)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt we Wrocławiu zapraszają na warsztaty dla pracowników instytucji naukowych nt. tworzenia optymalnego środowiska aplikowania o granty ERC.