Ważne informacje dla pracowników UMW

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
(20.4.2020)

Na prośbę p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował procedury opieki nad studentami, doktorantami, pracownikami uczelni oraz szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Zgoda na zamknięcie jednostek 12 czerwca
(27.5.2020)

P.o. rektora prof. Piotr Ponikowski wyraził zgodę na zamknięcie jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 12.06.2020 r., o ile wszyscy pracownicy tych jednostek wezmą urlop w wymienionym dniu. 

Licencja na program Statistica przedłużona do końca maja
(22.5.2020)

Licencja na użytkowanie programu Statistica została przedłużona do 31 maja 2020 r.

Praca zdalna przedłużona do 31 maja
(21.5.2020)

Do 31 maja przedłużona została możliwość pracy zdalnej. Kwestię tę reguluje zarządzenie rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prezentacja kandydata na rektora
(19.5.2020)

Takiej prezentacji kandydata na rektora UMW jeszcze nie było. W związku z sytuacją epidemiczną prof. Piotr Ponikowski swoje wystąpienie zaprezentował w internecie. Wirtualne było także spotkanie wyborcze.

Zmarł Józef Lebuda
(18.5.2020)

Lek. med. Józef Lebuda, przez ponad 40 lat był pracownikiem szpitala SPSK nr 1, a później Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pogrzeb zaplanowano w środę 20 maja o godz. 11.00  na Cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.

Wrocławska Nagroda Naukowa 2020
(11.5.2020)

Prezydent Wrocławia przyznaje nagrodę za badania naukowe, integrujące środowisko akademickie w mieście. W tym roku termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia upływa 30.06.2020 r.

Spotkanie z p.o. rektora prof. Piotrem Ponikowskim
(8.5.2020)

W kolejnym wirtualnym spotkaniu prof. Piotr Ponikowski opowiada o gorzkich słowach, które skierowała do niego studentka naszej uczelni. - Rozumiem Państwa frustrację, powiem więcej,podzielam ją - mówi p.o. rektora do studentów.

Odwołanie dni i godzin rektorskich planowanych na Medykalia
(29.4.2020)

W związku ze zdalną formą zajęć i odwołaniem Medykaliów, dni i godziny rektorskie, które zostały ogłoszone na 13-15 maja 2020, zostały uznane za bezzasadne. Pismo rektora w tej sprawie.

Zmiana terminu składania wniosków o nagrodę rektora
(23.4.2020)

W związku z sytuacją epidemiologiczną wydłużono termin przyjmowania wniosków o nagrodę rektora dla nauczycieli akademickich do końca maja 2020 roku. Ponadto dopuszczono możliwość złożenia dokumentacji elektronicznie.