Ważne informacje dla pracowników UMW

Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczna utylizacja odpadów
(15.4.2021)

Prosimy pamiętać o tym, by przy pracy z odczynnikami chemicznymi stosować się do zasad BHP oraz zapisów karty charakterystyki danego odczynnika.

Liczymy się dla Polski! Narodowy spis ludności 2021
(17.3.2021)

Już 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Liczymy się dla Polski, #liczysiękażdy to hasła tegorocznego spisu, który zostanie zrealizowany online. 

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(25.2.2021)

Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: OZDROWIEŃCY (z zakażeniem potwierdzonym testem PCR) nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym. Podobnie osoby SZCZEPIONE nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym (o ile kontakt miał miejsce PO MINIMUM 7 DNIACH OD PRZYJĘCIA DRUGIEJ DAWKI).

Miej wpływ na jakość kształcenia - ankieta SONA
(22.2.2021)

Do piątku 26 lutego przedłużony został okres, w którym można wziąć udział w studenckiej ocenie nauczycieli akademickich. Linki do ankiet przesyłają osoby prowadzące zajęcia do starostów grup/roku. 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego
(16.4.2021)

Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

Ankieta dotycząca procesu dydaktycznego - analiza
(7.4.2021)

Z dużym zainteresowaniem spotkała się ankieta dotycząca dydaktyki na naszej uczelni. Celem ankiety było uzyskanie podpowiedzi, w jaki sposób władze uczelni mogą wesprzeć nauczycieli akademickich, by podnieść jakość dydaktyki.

21. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
(7.4.2021)

Fundacja Tygodnika POLITYKA zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Pięć osób otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tysięcy złotych.

Efekty pandemii a realizacja strategii eradykacji gruźlicy
(6.4.2021)

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły przy współpracy z Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz Fundacją "Instytut Profilaktyki Zakażeń" zaprasza na konferencję online.

Zasady bezpiecznej pracy w administracji
(1.4.2021)

Zespół ds. Bezpieczeństwa Kryzysowego przypomina o zasadach bezpiecznej pracy w czasie pandemi SARS-CoV 2. Procedury bezpiecznej pracy obowiązujące pracowników administracji zostały przygotowane w formie plakatu do pobrania. 
 

Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools
(31.3.2021)

W imieniu “European STudent Engagement Project (European STEP)” Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools, która odbędzie się 23 kwietnia br. w formie online.