Ważne informacje dla pracowników UMW

Wnioski na zakup akcesoriów i oprogramowania
(13.11.2018)

W związku z obowiązkiem terminowego wydatkowania i rozliczenia środków w bieżącym roku, wnioski na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania finansowane z działalności naukowo-badawczej będą przyjmowane do 30.11.

15th Erasmus Week IPB Portugal
(13.11.2018)

W imieniu Instituto Politécnico de Bragança zapraszamy na 15. edycję Erasmus Week, która odbędzie się od 13 do 17 maja 2019 r. Udział wziąć mogą dydaktycy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy uczelni.

Otwarci na niepełnosprawność
(13.11.2018)

Po raz kolejny zapraszamy pracowników uczelni na szkolenie "Otwarci na niepełnosprawność". Tym razem czekamy na zgłoszenia nauczycieli akademickich i pracowników dydaktycznych.

Staff Week na Litwie
(30.10.2018)

Uniwersytet Medyczny w Kownie (The Lithuanian University of Health Sciences) zaprasza na przyszłoroczny Erasmus International Teacher and Staff Week 2019. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 10 maja 2019.

Warsztaty dotyczące aplikowania o granty ERC
(19.10.2018)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt we Wrocławiu zapraszają na warsztaty dla pracowników instytucji naukowych nt. tworzenia optymalnego środowiska aplikowania o granty ERC.

Prof. Michael J. Lyons - Visiting Professors
(17.10.2018)

Prof. Michael J. Lyons, specjalizujący się w cyfrowych mediach audiowizualnych, image processingu, interakcjach człowiek - komputer, oraz programowaniu komputerowym, odwiedzi Wrocław w dniach od 20 do 27 października.

Porozmawiajmy o dostępności
(15.10.2018)

8 i 9 listopada rozmawiać będziemy o dostępności: dostosowaniu architektonicznym, regulacjach prawnych, projektowaniu przestrzennym i rozwiązaniach informatycznych. Chętni pracownicy mogą zgłaszać się do 2 listopada.

Visiting Professors na Uniwersytecie Ekonomicznym
(3.10.2018)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na wykłady, warsztaty i seminaria realizowane w ramach programu Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020
(1.10.2018)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej ogłosiła najnowszą ofertę stypendialną na przyszły rok akademicki. O udział w stażach czy kursach starać się mogą studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy oraz nauczyciele akademiccy. 

Dni Zdrowia Psychicznego
(1.10.2018)

W ramach Dni Zdrowia Psychicznego badamy nasze problemy - skorzystaj z narzędzia do autodiagnozy na stronie. O stresie, depresji, stanach lękowych i nerwicy poprozmawiamy 10 października na konferencji w audytorium przy Borowskiej.