Ważne informacje dla pracowników UMW

Trwają spotkania dotyczące konsultacji strategii
(8.6.2021)

To była cenna i merytoryczna dyskusja. Za nami pierwsze z serii spotkań-konsultacji założeń nowej Strategii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W środę spotkają się przedstawiciele administracji, w piątek studenci. Potem konsultacje się zakończą.

Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczna utylizacja odpadów
(15.4.2021)

Prosimy pamiętać o tym, by przy pracy z odczynnikami chemicznymi stosować się do zasad BHP oraz zapisów karty charakterystyki danego odczynnika.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(25.2.2021)

Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: OZDROWIEŃCY (z zakażeniem potwierdzonym testem PCR) nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym. Podobnie osoby SZCZEPIONE nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym (o ile kontakt miał miejsce PO MINIMUM 7 DNIACH OD PRZYJĘCIA DRUGIEJ DAWKI).

Miej wpływ na jakość kształcenia - ankieta SONA
(22.2.2021)

Do piątku 26 lutego przedłużony został okres, w którym można wziąć udział w studenckiej ocenie nauczycieli akademickich. Linki do ankiet przesyłają osoby prowadzące zajęcia do starostów grup/roku. 

Przyczyny wypalenia zawodowego
(22.6.2021)

Zespół badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest ocena przyczyn wypalenia zawodowego w warunkach pandemii COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia.

Koniec semestru - powodzenia w sesji
(16.6.2021)

To był trudny rok akademicki. W przededniu rozpoczynającej się sesji Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar podziękowała nauczycielom akademickim i studentom naszej uczelni za wspólnie zdany egzamin.

Szkolenia dla nauczycieli - weryfikacja efektów uczenia się
(14.6.2021)

Ponad 250 osób uczestniczyło w majowych szkoleniach z przygotowania sylabusów. Kolejne webinary, zaplanowane 14 i 16 czerwca 2021 rozwijać będą tematy wskazane przez uczestników, czyli „Metody weryfikacji efektów uczenia się”.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego
(14.6.2021)

Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

Zareaguj! Możesz uratować komuś życie!
(13.6.2021)

Sobotnie wydarzenia z meczu Dania-Finlandia po raz kolejny uświadomiły milionom ludzi, że odpowiednia i szybka reakcja może uratować ludzkie życie. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przypomina o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Projekt Kręgosłup bez bólu
(10.6.2021)

USK zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Kręgosłup Bez Bólu", którego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo.