ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Miejsce pracy: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 

Główne zadania i obowiązki:

Obszar dydaktyczny

 • Przygotowywanie i zabezpieczenie pomocy dydaktycznych: szkło laboratoryjne, materiały zużywalne (probówki, końcówki do pipet, etc.), materiał roślinny, pożywki do hodowli roślin i bakterii, inne roztwory chemiczne (bufory elektorforetyczne, ekstrakcyjne, rozpuszczalniki, etc.).
 • Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Obsługa i konserwacja aparatury i sprzętu dydaktycznego
 • Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi i laboratoryjnymi
 • Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego
 • Prowadzenie baz danych
Obszar badawczy
 • Prowadzenie badań naukowych
 • Zbieranie i zabezpieczanie materiałów do badań
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji badawczej
 • Zbieranie literatury naukowej
 • Prowadzenie baz danych
 • Prowadzenie gospodarki materiałami na potrzeby badań
 • Sporządzanie wniosków, zestawień i sprawozdań z realizacji badań.
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, pożądane: biologia, biotechnologia, analiztyka medyczna.
 • wiedza z obszaru biologii roślin, biologii molekularnej, chemii organicznej i nieorganicznej.
 • mile widziana znajomośc technik biologii molekularnych
 • obsługa narzędzi pracy
 • dokładność i systematyczność
 • Mile widziane zainteresowania w kierunku transkryptomiki, genetyki, genomiki, inzynierii genetycznej roślin
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.

 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl
 
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.