Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?
PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?
Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Zapisy ustawy zaczną obowiązywać w Uczelni od 01.01.2021 r. i dopiero od tego momentu możliwe będzie składanie przez pracowników oświadczeń dot. przystąpienia do programu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.mojeppk.pl