System POL-on 2.0


System POL-on

Strona informacyjna:
https://polon.nauka.gov.pl

Strona logowania oraz dostępu do zestawień ogólnodostępnych:
https://polon.nauka.gov.pl/opi/glowna?execution=e1s1

Strona pomocy systemowej:
„Stara” wersja: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php
„Nowa” wersja (strona pomocy POL-on 2.0): https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
Materiały z konferencji MNiSW i OPI: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/materialy-z-konferencji-do-pobrania/

Administratorem danych osobowych w Systemie POL-on jest MNiSW.
Operatorem systemu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Polski Instytut Badawczy.