System POL-on 2.0

Instrukcja zakładania konta centralnego w Module Centralnego Logowania (MCL)
Filmy instruktażowe dot. POL 2.0
Omówienie zakresu zmian w systemie POL-on


System POL-on

System liczy blisko 40 modułów. Został uruchomiony w październiku 2011 roku.
Administratorem danych osobowych w Systemie POL-on jest MNiSW.
Operatorem systemu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Polski Instytut Badawczy.

Strona informacyjna:
https://polon.nauka.gov.pl

Strona logowania a także dostępu do zestawień ogólnodostępnych:
https://polon.nauka.gov.pl/opi/glowna?execution=e1s1

Strona pomocy systemowej:
https://polon.nauka.gov.pl/polon
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php