Dział ds. Systemu POL-on

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Kierownik Działu
Administrator systemu POL-on w UMW
mgr Iwona Małgorzata Kopeć
tel.: 71 784 16 68
e-mail: iwona.kopec@umed.wroc.pl
e-mail: rnp@umed.wroc.pl

Pracownicy

mgr Grzegorz SEKITA
tel. 71 784 17 11
e-mail: grzegorz.sekita@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra MAŁOWIECKA
tel. 71 784 17 11
e-mail: aleksandra.malowiecka@umed.wroc.pl

 
Pracownicy Zespołu Koordynatorów Dyscyplin Naukowych

KONTAKT
tel. 71 784 15 82
e-mail: ewaluacja@umed.wroc.pl

mgr Agnieszka DRUŻBIAK
tel. 71 784 15 82
e-mail: agnieszka.druzbiak@umed.wroc.pl

mgr Ewa HOFFMANN - STANKIEWICZ
tel. 71 784 15 82
e-mail: ewa.hoffmann-stankiewicz@umed.wroc.pl

mgr inż Joanna LATUSEK
tel. 71 784 15 82
e-mail: joanna.latusek@umed.wroc.pl

17.04.2020