STUDIA PODYPLOMOWE „FARMACJA PRZEMYSŁOWA” przy Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia podyplomowe Farmacja Przemysłowa mają charakter doskonalący, umożliwiają zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu farmacji, systemów jakości, produkcji, zarządzania, marketingu oraz prawa farmaceutycznego.

STUDIA PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia przeznaczone są dla osób , które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe logopedyczne lub 2-letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są zainteresowane pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla małych dzieci i dorosłych, placówkach szkolnych, przedszkolnych i gabinetach logopedycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE „LOGOPEDIA KLINICZNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w placówkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach specjalistycznych dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi.

STUDIA  PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA SENIORALNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
(25.7.2018)

Jest to nowy kierunek studiów podyplomowych oferowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu, przeznaczony dla absolwentów logopedii, którzy chcieliby pracować z pacjentami w wieku 60+.

STUDIA PODYPLOMOWE „MENEDŻER OPIEKI GERIATRYCZNEJ” przy Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia adresowane są do osób - absolwentów wyższych uczelni medycznych i niemedycznych, o silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, stanowiących lub chcących stanowić kadrę menedżerską w jednostkach ochrony zdrowia związanymi z opieką nad osobami starszymi.
 

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA” PRZY Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują rozbudowaną wiedzę i kompetencje z zakresu budowania wizerunku i zarządzania komunikacją podmiotów funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia.
 

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Zważywszy na zapowiedź wdrożenia ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, która będzie obligować do wdrożenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości oraz zastosowania rozwiązań służących identyfikacji i zarządzania ryzykiem, oferta tych studiów pozwoli na przygotowanie profesjonalistów w tej dziedzinie.