STUDIA PODYPLOMOWE „MENEDŻER OPIEKI GERIATRYCZNEJ” przy Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studia adresowane są do osób - absolwentów wyższych uczelni medycznych i niemedycznych, o silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, stanowiących lub chcących stanowić kadrę menedżerską w jednostkach ochrony zdrowia związanymi z opieką nad osobami starszymi.
 
Absolwent studiów będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu nauk behawioralnych z naciskiem na problematykę dotyczącą osób starszych. Będzie również znał podstawy prawno-organizacyjne medycyny oraz zasady organizowania opieki medycznej dla pacjenta starszego zgodnie z jego potrzebami. Będzie rozumieć zasady finansowania placówek medycznych w warunkach gospodarki wolnorynkowej i znaczenie marketingu usług medycznych oraz efektywnego zarządzania.
 
Ramowe treści kształcenia na kierunku Menadżer Opieki Geriatrycznej

Rekrutacja:
 
W toku, zgłoszenia są przyjmowane do 31 sierpnia 2017 r.
 
Zgłoszenia kandydatów należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego u p. Bożeny Kowalczyk, tel. 71 784 17 67 lub mailem na adres bozena.kowalczyk@umed.wroc.pl oraz u dr Dagmary Gaweł-Dąbrowskiej, tel.  601 75 02 66 lub mailem na adres dagmara.gawel-dabrowska@umed.wroc.pl.
 
Czas trwania
 
2 semestry, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.
 
Opłaty
 
2450 zł za semestr
 
Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w zakładce Studia Podyplomowe.