STUDIA PODYPLOMOWE "KULTURA UZDROWISKOWA"
przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zdolnych do efektywnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, sprawujących nad osobami chorymi bezpośrednią opiekę lekarską i pielęgniarską, a także prowadzącymi rehabilitację. Nabyte przez absolwentów kompetencje umożliwią im dostosowane do aktualnego standardu klinicznego prowadzenie działalności uzdrowiskowej zarówno w już istniejących uzdrowiskach, jak i poza nimi. Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich, w tym o profilu medycznym.

Rekrutacja
w toku

Rozpoczęcie zajęć
październik 2017

Zgłoszenia kandydatów na studia należy wysyłać w formie papierowej, listem poleconym, na adres sekretarza Komisji Rekrutacyjnej, mgr Agnieszki Kaźmierczak: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-566 Wrocław, ul. Borowska 211 oraz w formie elektronicznej na adres: kulturauzdrowiskowa@gmail.com

Czym jest kultura uzdrowiskowa?

Misja

Profil absolwenta i efekty kształcenia

Program studiów
 
Czas trwania
4 semestry

Miejsce i terminy zajęć
Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, w dni wolne od pracy, w Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Wrocław, ul. Kurzy Targ 4. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany osobom przyjętym na studia podyplomowe.

Opłata
3 tysiące złotych za semestr