Nabór do Programu im. BEKKERA
(27.5.2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu imienia BEKKERA. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony do 18 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 przez system elektroniczny.

STUDIA PODYPLOMOWE „STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB WYKWALIFIKOWANYCH” przy Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
(27.5.2020)

Rekrutacja trwa! Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych.

Zarządzanie i prawo w stomatologii Medical Maestro Academy, (MMA)
(16.1.2020)

Sama wiedza specjalistyczna to dziś za mało. Dlatego Unwiersytet Medyczny we Wrocławiu we współpracy z Medical Maestro uruchamia studia podyplomowe Zarządzanie i Prawo w stomatologii, MMA.

EUROPEAN MASTER DEGREE IN ORAL IMPLANTOLOGY
(14.1.2020)

Ze względu na dynamiczny rozwój implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej w rehabilitacji pacjentów z brakami zębowymi, uczelnie medyczne biorą aktywny udział w nauczaniu implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej.

STUDIA PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia przeznaczone są dla osób , które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe logopedyczne lub 2-letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są zainteresowane pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla małych dzieci i dorosłych, placówkach szkolnych, przedszkolnych i gabinetach logopedycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE „LOGOPEDIA KLINICZNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w placówkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach specjalistycznych dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi.

STUDIA  PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA SENIORALNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
(25.7.2018)

Jest to nowy kierunek studiów podyplomowych oferowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu, przeznaczony dla absolwentów logopedii, którzy chcieliby pracować z pacjentami w wieku 60+.

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA” PRZY Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują rozbudowaną wiedzę i kompetencje z zakresu budowania wizerunku i zarządzania komunikacją podmiotów funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia.
 

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(25.7.2018)

Zważywszy na zapowiedź wdrożenia ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, która będzie obligować do wdrożenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości oraz zastosowania rozwiązań służących identyfikacji i zarządzania ryzykiem, oferta tych studiów pozwoli na przygotowanie profesjonalistów w tej dziedzinie.