Procedura organizowania konferencji w CNIM

 

 
 
 
 
 
 
 
I. W przypadku uczestnictwa pracownika UMW w konferencji organizowanej przez jednostkę zewnętrzną, CI udostępnia wyłącznie:

  1. Połączenie przez wideo terminal

Uczestnik powinien zarezerwować salę wideokonferencyjną  wypełniając elektroniczny formularz:  https://www.osk.umed.wroc.pl/rezerwacja

Po zweryfikowaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną na konto pracownicze z potwierdzeniem terminu.
Po otrzymaniu potwierdzenia  rezerwacji na adres wideo@umed.wroc.pl należy przesłać dane potrzebne do nawiązania połączenia.
 
 
 
 
 
 
 
II. W przypadku organizacji konferencji przez pracownika UMW, CI udostępnia wyłącznie:

  1. Połączenie przez wideo terminal (jakość audio-wideo)

Organizator (sekretarz komisji habilitacyjnej) musi skontaktować się z poszczególnymi uczestnikami wideokonferencji w celu ustalenia teminu.
Następnie, aby zarezerwować salę wideokonferencyjną, należy wypełnić elektroniczny formularz:  https://www.osk.umed.wroc.pl/rezerwacja
Termin wideokonferencji MUSI być wyznaczony minimum 7 dni od dnia wypełniania formularza rezerwacji.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną na konto pracownicze z potwierdzeniem terminu wraz z danymi potrzebnymi do nawiązania połąćzenia.