Sekcja Sieci i Systemów Informatycznych

Kierownik
mgr inż. Krzysztof Mazanowski
tel.: 71 784 11 21
 
Administrator systemu ERP
Sławomir Siudakiewicz
tel.: 71 784 17 03
 
Administratorzy sieci UM
mgr inż. Elżbieta Hebzda
tel.: 71 784 11 11

Wojciech Grzyb
tel.: 71 784 11 11
 
Informatyk
Piotr Tomaszewski
tel.: 71 784 11 11
 
Administratorzy systemu do obsługi dziekanatów
mgr inż. Tadeusz Wolski
tel.: 71 784 15 59
tel.: 71 784 11 07
 

Sekcja Serwisu Sprzętu i Wsparcia Użytkowników

Kierownik
Bartosz Bielak
tel.: 71 784 11 01

Informatycy
Daniel Totuszyński
tel.: 71 784 11 02
Jarosław Bartusiak
tel.: 71 784 11 02
 
Specjaliści ds. informatyki

mgr Wojciech Mech - obsługa WNoZ
tel.: 71 784 18 64

mgr inż. Przemysław Kałusiewicz - obsługa WLS
tel. 71 784 04 33
fax: 71 784 06 59

mgr inż. Tomasz Machynia - obsługa WF
tel.: 71 784 05 35

Zakup i ewidencja oprogramowania

mgr inż. Teresa Barbara Heimrath
tel.: 71 784 11 03

16.05.2018