Dział Eksploatacji
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Kierownik Działu
Krystyna Dziedziul
e-mail: krystyna.dziedziul@umed.wroc.pl

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży