Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
 
Kierownik Działu
mgr inż. Andrzej Kochan
te.: 71 784 19 36
 
W Dziale Nadzoru Inwestycji i Remontów funkcjonują:
1) Sekcja Nadzoru Technicznego
2) Sekcja Nadzoru Inwestorskiego

Sekcja Nadzoru Technicznego
Kierownik Sekcji
mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
tel.: 71 784 11 76

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego
Kierownik Sekcji
mgr inż. Anna Polarczyk
tel.: +48 691 803 092

18.01.2019