Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Kierownik Działu
mgr inż. Andrzej Kochan
tel.: 71 784 19 36

W Dziale Nadzoru Inwestycji i Remontów funkcjonują:
1) Sekcja Nadzoru Technicznego
2) Sekcja Nadzoru Inwestorskiego

Sekcja Nadzoru Technicznego
Kierownik Sekcji
mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
tel.: 71 784 11 76

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego
Kierownik Sekcji
mgr inż. Anna Polarczyk
Tel: 71 784 12 35

28.06.2019