Wolontariat

Pełnomocnik Rektora ds. Wolontariatu

dr hab. Iwona Bil-Lula
iwona.bil-lula@umed.wroc.pl

Zespół ds. wolontariatu:
lek. Iwo Jarosz – kontakt z jednostkami medycznymi i Urzędami
Jakub Czyżewski – koordynacja wolontariuszy w USK
Marlena Telenga 
Promocja wolontariatu, ogłoszenia naborów – Anna Tumidajewicz - Dział Marketingu

Koordynatorzy wydziałowi ds. wolontariatu studenckiego

Wydział lekarski:
prof. Katarzyna Zatońska
e-mail: katarzyna.zatonska@umed.wroc.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
prof. Tomasz Konopka,
e-mail: tomasz.konopka@umed.wroc.pl

Wydział Farmaceutyczny:
dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń,
e-mail:mariola.sliwinska-mosson@umed.wroc.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu:
dr Anna Rozensztrauch: pielęgniarstwo, położnictwo
e-mail: anna.rozensztrauch@umed.wroc.pl
mgr Katarzyna Opalińska: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka
e-mail: katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl