Podstawowe zalecenia

Procedura COVID-19 umedwroc

Schemat do pobrania

Postępowanie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM - dla studentów i pracowników wszystkich jednostek UM we Wrocławiu opracowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego powołany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2
Plik do pobrania

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Plik do pobrania

Zasady postępowania dla pracowników, studentów, doktorantów UMW - osoba zakażona, bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, kontakt z osobą, która miała kontakt z osobą zakażoną

Plik do pobrania

Zalecenia GIS dotyczące wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów
uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych

Plik do pobrania

Zasady współżycia gospodarczego i społecznego obowiązujące od 04.05.2020 w ramach II etapu ograniczania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią

 

 

 

 

Zasady współżycia gospodarczego i społecznego obowiązujące od 20.04.2020 w ramach I etapu ograniczania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią
 

Objawy i zalecenia ogólne/Symptoms and general guidelines

 

Prawidłowa dezynfekcja rąk 

 

Zasady kwarantanny 

 

Informacje dla seniorów