Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19

CWN przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

 Aktualnie otwarte są następujące konkursy / oferty współpracy:

Ponadto informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła platformę "European Research Area CORONA Platform" pełniącą rolę serwisu informacyjnego, zawierającego aktualne informacje o możliwościach finansowania badań związanych z epidemią koronawirusa, a także o projektach badawczych realizowanych w tym obszarze na poziomie europejskim.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu informacje o wszelkich nowych możliwościach pozyskania środków finansowych na badania związane z COVID -19 oraz propozycjach współpracy badawczej. Harmonogramy obejmujące również pozostałe konkursy dostępne są na stronach internetowych:
- konkursy krajowe: https://www.nauka.umed.wroc.pl/harmonogram-konkursow-krajowych
- konkursy międzynarodowe: https://www.nauka.umed.wroc.pl/nauka-aktualne-konkursy

W celu skoordynowania inicjatyw badawczych dotyczących wymienionych wyżej zagadnień, pojawiających się coraz liczniej w Uczelni, wszelkie pomysły na projekty oraz inicjatywy związane z badaniami nad COVID-19 proszę uprzejmie zgłaszać do Centrum Wspierania Nauki, na adres email: agnieszka.skotarczyk@umed.wroc.pl. Udzielimy Państwu pomocy w zainicjowaniu i realizacji projektów."