Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19

CWN przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

 Aktualnie otwarte są następujące konkursy / oferty współpracy:

Aktualnie otwarte są następujące konkursy / oferty współpracy:

NCN, konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19, termin składania wniosków : 25 maja 2020, link: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19
EIT Food, konkurs  COVID-19 Rapid Response Call for Innovation projects”, termin składania wniosków: 28 maja 2020, link: https://www.eitfood.eu/news/post/covid-19-rapid-response
EIT Urban Mobility, konkurs „COVID-19 Crisis Response Call for Proposals 2020”, termin składania wniosków: 31 maja 2020  link: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2020/05/EIT-UM-COVID-...
EC, H2020 Call IDH2020-SC1-BHC-2018-2020 Topic: ”Addressing low vaccine uptake“,  termin składania wniosków : 4 czerwca 2020, link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...
NCBiR, konkurs „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, termin składania wniosków: 31 maja 2020, link: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition...
NCBiR konkurs celowany Szybka Ścieżka "Koronawirusy", terminy składania wniosków (3 rundy): 5 czerwca 2020, 24 lipca 2020, 31 grudnia 2020, link: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news...
CEPI, konkurs „Achieving an unprecedented acceleration of vaccine development and global manufacturing capacity to prevent COVID-19”, termin składania wniosków: 30 czerwca 2020, link: https://cepi.net/get_involved/cfps/
Agencja Badań Medycznych, „Konkurs na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych - ABM/2020/1”, 3 rundy – 3 niezależne terminy składania wniosków: 31 sierpnia 2020, 30 października 2020, link https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/229,Konkurs-na-dz...
Austrian Science Fund + NCN, konkurs CEUS-UNISONO Szybka ścieżka COVID-19, termin składania wniosków 30 września 2020, link: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
E4C, „Call for collaboration for access to screening faculities for rationally selected aompounds against SARS-Cov-2”, kryteria dostępne po zalogowaniu poprzez „Drug-Box” na stronie https://www.exscalate4cov.eu/
EGI, “Call for COVID-19 research projects”, link: https://www.egi.eu/egi-call-for-covid-19-research-projects/

Powyższe informacje można znaleźć także na stronie internetowej Uczelni: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-mozliwosci-aplikowania-o-srodki-na-...

Ponadto informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła platformę "European Research Area CORONA Platform" pełniącą rolę serwisu informacyjnego, zawierającego aktualne informacje o możliwościach finansowania badań związanych z epidemią koronawirusa, a także o projektach badawczych realizowanych w tym obszarze na poziomie europejskim. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/co...

Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu informacje o wszelkich nowych możliwościach pozyskania środków finansowych na badania związane z COVID -19 oraz propozycjach współpracy badawczej. Harmonogramy obejmujące również pozostałe konkursy dostępne są na stronach internetowych:
- konkursy krajowe: https://www.nauka.umed.wroc.pl/harmonogram-konkursow-krajowych
- konkursy międzynarodowe: https://www.nauka.umed.wroc.pl/nauka-aktualne-konkursy

W celu skoordynowania inicjatyw badawczych dotyczących wymienionych wyżej zagadnień, pojawiających się coraz liczniej w Uczelni, wszelkie pomysły na projekty oraz inicjatywy związane z badaniami nad COVID-19 proszę uprzejmie zgłaszać do Centrum Wspierania Nauki, na adres email: agnieszka.skotarczyk@umed.wroc.pl. Udzielimy Państwu pomocy w zainicjowaniu i realizacji projektów."