Najczęściej zadawane pytania:

Muszę przyjść do pracy - jak się zabezpieczyć?
1. Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
2. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
3. Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osób szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie
4, Maseczki
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Polecana strona https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Czy osoby wyleczone oraz takie , które przeszły chorobę bezobjawowo lub bardzo łagodnie są odporne na ponowne zarażenie koronawirusem?

Dostępne obserwacje potwierdzają powstawanie odporności, ale niewiele wiemy o jej trwałości. W przypadku zakażeń wirusami SARS odgrywają rolę odporność komórkowa i humoralna. Wyleczenie następujw w wyniku naturalnych mechanizmów odporności. Wiadomo, że dostępne leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu COVID19  nie skracały czasu, w którym od pacjentów izolowano RNA koronawirusa, które przeciętnie stwierdzano aż przez 3 tygodnie od początku choroby. 
Dysponujemy tylko danymi dotyczącymi odporności humoralnej w zakażeniu SARS Cov1. (epidemia 2003) - tylko od tych, którzy przeżyli. Wykazano odpowiedź w klasach IgG (od 15 dnia choroby) utrzymująca się 2 lata oraz IgM utrzymującą się przez 6 miesięcy. Stwierdzono także obecność przeciwciał neutralizujących. Można wnioskować, że pacjenci z SARS mogli być chronieni przed nawracającymi zakażeniami SARS-CoV przez okres do 2 lat. Nie można było tego na szczęście sprawdzić,  bo epidemia wygasła.
 


A co gdy ktoś nigdy nie ma podwyższonej temperatury przy przeziębieniu i grypie, wręcz spada do 34/35?

Gorączka nie jest jedynym objawem Covid-19.U wielu chorych stwierdza się tylko stan podgorączkowy. Z tego powodu wskazana jest dokładna analiza przypadku: w tym wywiad epidemiologiczny, inne objawy, choroby współistniejące i wyniki badań dodatkowych.


Co z obroną mojego doktoratu?

Dyscyplina Nauki Medyczne
Obrony doktorskie zostały wstrzymane do odwołania, będą wznowione jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Dyscyplina Nauki Farmaceutyczne
Nauki Farmaceutyczne mają w tej chwili dwa doktoraty na etapie złożonej pracy i przygotowywania recenzji i egzaminów. W związku z tym obrony, o ile sytuacja nie rozwinie się niepomyślnie, powinny odbyć się  w ciągu 2-3 miesięcy. 

Dyscyplina Nauki o Zdrowiu
Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu przyjęła uchwałę o zawieszeniu organizowania egzaminów doktorskich i obron doktorskich do odwołania. W związku z tym Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu nie planuje w najbliższym czasie ani obron, ani egzaminów doktorskich.