Dla doktorantów


Zasady realizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie zdalnej dla doktorantów

Wszystkie informacje i przesyłane materiały od prowadzących zajęcia są wysyłane na bieżąco do chmury UMW.
Działa już dostęp dla studentów/doktorantów do strony z materiałami umieszczonymi przez nauczycieli akademickich. Uzyskanie dostępu wymaga zalogowania się jako "student" na stronie https://www.materialy.umed.wroc.pl przy użyciu loginu i hasła jak do poczty studenckiej. Prosimy o terminowe przygotowywanie zadań wskazanych przez prowadzących.


Ważność legitymacji przedłużona do 31 maja 2020

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie. 


Nadchodzące obrony doktorskie

Dyscyplina Nauki Medyczne
Obrony doktorskie odbędą się w ustalonych wcześniej terminach, ale przy bardzo ograniczonej publiczności i z zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Najbliższe obrony, zaplanowane na 25 marca 2020 r., zostaną zorganizowane zgodnie z planem, pod warunkiem, że aktualna sytuacja epdemiologiczna nie ulegnie zaostrzeniu. 

Dyscyplina Nauki Farmaceutyczne
Nauki Farmaceutyczne mają w tej chwili dwa doktoraty na etapie złożonej pracy i przygotowywania recenzji i egzaminów. W związku z tym obrony, o ile sytuacja nie rozwinie się niepomyślnie, powinny odbyć się  w ciągu 2-3 miesięcy. 

Dyscyplina Nauki o Zdrowiu
Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu przyjęła uchwałę o zawieszeniu organizowania egzaminów doktorskich i obron doktorskich do odwołania. W związku z tym Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu nie planuje w najbliższym czasie ani obron, ani egzaminów doktorskich.


Zmiana zasad przekazywania rozprawy doktorskiej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zasady przekazywania rozprawy doktorskiej opisane na stronie Biblioteki ( http://bg.umed.wroc.pl/przekazywanie-rozprawy-doktorskiej.html ) uległy
zmianie. Możliwe jest przesyłanie egzemplarza pracy doktorskiej, jego wersji elektronicznej oraz pozostałych niezbędnych dokumentów poprzez Kancelarię Ogólną Uczelni, albo drogą pocztową na adres:

Biblioteka Główna UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6,
50-368 Wrocław


Zdalny dostęp do zasobów Biblioteki UMW

Dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych Biblioteki UMW z komputerów domowych jest możliwy za pośrednictwem serwera HAN.
Warunkiem korzystania z usługi jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA), który umożliwia rozpoznawanie uprawnionych osób.
Link do rejestracji: http://csa.umed.wroc.pl/
E-książki: http://bg.umed.wroc.pl/e-ksiazki-w-sieci-am.html
E-czasopisma:http://bg.umed.wroc.pl/e-czasopisma-w-sieci-um.html
Bazy danych: http://bg.umed.wroc.pl/bazy-wiecej.html
-----
You can access the licensed e-resources of #WMULibrary from your home computers via HAN server.
To get access you need to be registered at WMU Central Authorisation System (CSA) that authorises WMU staff and students. Register at: http://csa.umed.wroc.pl/
E-books: http://bg.umed.wroc.pl/e-ksiazki-w-sieci-am.html
E-journals:http://bg.umed.wroc.pl/e-czasopisma-w-sieci-um.html
Databases: http://bg.umed.wroc.pl/bazy-wiecej.html
 


Biuro Szkoły Doktorskiej - obecne zasady funkcjonowania

BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ w okresie od 16.03 do 27.03 będzie pełniło dyżury "za zamkniętymi drzwiami" w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9:00-12:00. W te dni można załatwić sprawy osobiście z dyżurującym pracownikiem. Prosimy ograniczyć wizyty do niezbędnego minimum. W pozostałe dni pracownicy Biura pracują zdalnie. Kontakt z pracownikami odbywa się drogą mailową lub telefoniczną (wszystkie telefony pracowników są aktywne).

Jesteśmy w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia i na bieżąco będziemy informować o sposobie realizacji planu zajęć z poszczególnych lat i przedmiotów.

W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego

Jeśli doświadczasz trudności związanych z adaptacją, czujesz się samotny lub wyalienowany, masz kłopot z wyrażeniem lub nazwaniem emocji, które odczuwasz lub szukasz pomocy w uporaniu się z aktualnymi trudnościami życiowymi pamiętaj, że masz możliwość skorzystania z darmowej porady psychologicznej na terenie Uczelni.

W celu umówienia się na wizytę skorzystaj z maila: psycholog.umed@gmail.com

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju możliwość konsultacji pozostaje bez zmian, jedyne co się zmienia to forma konsultacji, ze spotkania na żywo na poradę on-line. Jest to spowodowane zarówno koniecznością ograniczenia kontaktu fizycznego, jak i stworzenia możliwości udzielania konsultacji studentom przebywającym na kwarantannie lub poza Wrocławiem.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziesz zarówno na stronie Katedry Psychiatrii (www.psych.umed.wroc.pl), jak i na Facebooku ((https://pl-pl.facebook.com/KatedraPsychiatrii/).

Psychological Help

If You feel lonely, isolated, have problems with adapting to student's life or need help coping with current life events or the epidemiological situation, do not hesitate to e-mail our psychologist at karolina.fila-witecka@student.umed.wroc.pl and book an appointment.

In light of the epidemiological situation there is no change in the availability of psychological services for students. The consultations, however, will be held online, until further notice, in order to limit physical contact as well as increase the availability of psychological support for those students who are currently under quarantine or located outside the campus.

Details of the consultation you can find in the Department of Psychiatry (www.psych.umed.wroc.pl) and on Facebook (https://pl-pl.facebook.com/KatedraPsychiatrii/).
You will have professional help.