Akty prawne

  1. Zarządzenie nr 94/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. Zarządzenie nr 86/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  3. Zarządzenie nr 67/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. Zarządzenie nr 66/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  5. Zarządzenie nr 57/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2
  6. Zarządzenie nr 53/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  7. Zarządzenie nr 52/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz uczestników kursów, studiów podyplomowych i UTW w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 48/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2