Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
(20.4.2020)

Na prośbę p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował procedury opieki nad studentami, doktorantami, pracownikami uczelni oraz szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Cykl webinariów na temat SARS-CoV-2
(30.7.2020)

Nasi eksperci przygotowali webinaria mające zwiększać aktualną wiedzę o koronawirusie. Z przeprowadzonych ankiet wynika że jest ona niewystarczająca nawet wśród studentów uczelni medycznej i personelu ochrony zdrowia.

Wytyczne dla uczestników egzaminu wstępnego na dietetykę II st.
(22.7.2020)

Zbliża się termin egzaminu wstępnego na studia II stopnia na kierunku dietetyka. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o kandydatów zaktualizowano procedurę przygotowania egzaminu.

Internet, pandemia i opinie studentów - zaproszenie do badania
(14.7.2020)

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia UJCM w Krakowie zaprasza wszystkich studentów studiów dziennych w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19.

Pierwsze efekty terapii osoczem u chorych na COVID-19
(14.7.2020)

Pierwsze na świecie duże badanie kliniczne, dokumentujące skuteczność stosowania osocza w leczeniu chorych z COVID-19 w populacji europejskiej, rozpoczęło się pod koniec kwietnia br. we Wrocławiu. Wstępne obserwacje są obiecujące.

Procedura dotycząca kierowania studentów na praktyki
(3.7.2020)

W związku z trwającymi praktykami zawodowymi studentów naszej Uczelni, Zespół ds. zarządzania kryzysowego opracował specjalną procedurę dotyczącą zasad kierowania studentów na praktyki.

Prof. Kurpas oceni europejskie projekty dotyczące koronawirusa
(25.6.2020)

Prof. Donata Kurpas została zaproszona przez Komisję Europejską do recenzji projektów zgłoszonych w ramach SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response.

Zasady przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
(22.6.2020)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego opracował procedury egzaminowania w czasie pandemii na konieczność przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, obejmują one zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Prowadzenie badań naukowych podczas epidemii SARS-CoV-2
(8.6.2020)

Wobec obecnej i prognozowanej sytuacji epidemiologicznej w Polsce zaleca się rozpoczynanie badań z udziałem pacjentów w drugiej połowie czerwca, przy założeniu, że prognozy dotycące stanu epidemii okażą się trafne. 

Plan pracy na UMW po 1 czerwca 2020
(29.5.2020)

Przyjęty został Plan powrotu od 1 czerwca 2020 r. do pracy na terenie uczelni pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szczegółowe infromacje pracownicy otrzymają od swoich kierowników.