Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
(20.4.2020)

Na prośbę p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował procedury opieki nad studentami, doktorantami, pracownikami uczelni oraz szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Zmiana organizacji pracy na uczelni
(13.3.2020)

Zgodnie z zarządzeniem rektora praca zdalna na UMW zostaje przedłużona do 31 maja. Wszelkie formy zajęć dydaktycznych odbywać się będą na uczelni w formie zdalnej do odwołania.

Domy studenckie - decyzja o zamknięciu
(26.5.2020)

Po dokładnej analizie wytycznych ministerialnych, zaleceń uczelnianego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz sytuacji epidemicznej i nakładanych przez nią na uczelnię obowiązków zdecydowano o zamknięciu akademików.

Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19
(25.5.2020)

CWN przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Praca zdalna przedłużona do 31 maja
(21.5.2020)

Do 31 maja przedłużona została możliwość pracy zdalnej. Kwestię tę reguluje zarządzenie rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Statement on Migration and Health
(20.5.2020)

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) oraz Federacja Europejskich Akademii Nauk Medycznych (FEAM) opublikowały wspólne stanowisko ws. migracji i zdrowia „Statement on Migration and Health”.

Zalecenia GIS związane z powrotem zajęć na uczelniach
(15.5.2020)

Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z 12.05.2020 r. przedstawił zasady, których wdrożenie powinno pomóc w przygotowaniu uczelni do powrotu studentów i ograniczyć ryzyko zakażenia podczas prowadzenia powyższych zajęć.

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni wyższych
(15.5.2020)

Wraz z ogłoszeniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany - informuje MNiSW.

Nowy podział roku akademickiego
(14.5.2020)

Sesja letnia w formie ciągłej trwać będzie od 18 czerwca do końca września. Egzaminy poprawkowe w sesji letniej (ciągłej), tj. II terminy/egzaminy komisyjne, muszą być zakończone do końca sesji letniej (ciągłej).