Zasady i dokumentacja dotycząca przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich


Minimalne kryteria wymagane od osób kandydujących do zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na stanowiska:
- naukowo - dydaktyczne
- dydaktyczne

Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Regulaminu Postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych i międzywydziałowych

DO POBRANIA:
Wniosek konkursowy na stanowisko:
- profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego
- adiunkt,a asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, instruktora, lektora

Wykaz zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktacji w postępowaniu konkursowym (należy wydrukować i dołączyć do wniosku):


Konkursy na funkcje, Konkursy na stanowiska