Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkursy na funkcje kierownika

 


 

Zasady i dokumentacja dotycząca przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Minimalne kryteria wymagane od osób kandydujących do zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na stanowiska:

Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Regulamin postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych

Do pobrania:
Wniosek konkursowy na stanowisko:

Wykaz zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktacji w postępowaniu konkursowym (należy wydrukować i dołączyć do wniosku)