Założenie konta pocztowego lub zmiana hasła
https://csa.umed.wroc.pl/

Dostęp do poczty elektronicznej
poczta.umed.wroc.pl

Konfiguracja programu pocztowego
Outlook Express
Mozilla Tunderbird

Konfiguracja urządzeń mobilnych
Google Android
Apple iOS

Regulamin korzystania z konta na serwerze Ośrodka Sieciowo - Komputerowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  1. Serwer Ośrodka Sieciowo - Komputerowego jest wielozadaniowym i wielodostępnym komputerem pracującym pod kontrola systemu operacyjnego Unix.
  2. Administracją serwera zajmuje się administrator systemu, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dostępności serwera oraz troska o ochronę systemu i bezpieczeństwo danych.
  3. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń administratora systemu.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do należytej troski o poziom bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prywatności innych kont w systemie i nieingerowania w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione.
  6. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim - dotyczy to zarówno dostępu do konta, jak i jego zawartości.
  7. Pracownicy korzystający z kont mogą je wykorzystywać jedynie w celach związanych z pracą na Uczelni - w szczególności wykorzystywanie takich kont do prowadzenia działalności gospodarczej jest zabronione.
  8. Nie jest dozwolone wykorzystywanie konta do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
  9. Konto użytkownika, który nie przestrzega niniejszego regulaminu zostanie zablokowane do wyjaśnienia, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa systemu - skasowane bez możliwości ponownego założenia.

Wszelkie uwagi i problemy związane z korzystaniem z serwera Ośrodka Sieciowo - Komputerowego użytkownicy mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres admin@umed.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 71 784 11 11.