Najbliższe konferencje

Postępy w Ginekologii Onkologicznej
Od 10.09.2020 do 11.09.2020
Zaproszenie na XXV Konferencję Naukową Postępy w Ginekologii Onkologicznej skierowane jest do studentów i doktorantów. Zgłoszenia abstraktów na Studencką Sesję Plakatową do 31.07.2020 r.
 
Konferencja ginekologiczno-położnicza
Od 05.11.2020 do 07.11.2020

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa zaprasza na konferencję Ginekologiczno-Położniczą z Udziałem Gości Zagranicznych. Zaprezentujemy najnowsze standardy pod okiem najwybitniejszych światowych i krajowych specjalistów

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT
Od 27.11.2020 do 28.11.2020

Zaproszenie skierowane jest do członków i opiekunów Studenckich Kół Naukowych. Celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań prowadzonych w SKN, wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.