XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku"

Termin: 

Od 23.06.2020 do 26.06.2020

Miejsce: 

Polanica Zdrój

Informacje: 

Przesłaniem Sympozjum jest uczczenie jubileuszu  prof. dr hab. Zofii Spiak, wieloletniego Kierownika Katedry Żywienia Roślin, dawnej Chemii Rolniczej. W Sympozjum udział wezmą naukowcy z ośrodków akademickich z całej Polski i z zagranicy. 

Głównymi problemami naukowymi  Sympozjum będą: 

  • Mikroelementy w produkcji roślinnej (grunty orne, użytki zielone, produkcja ogrodnicza, leśnictwo), 
  • Diagnostyka niedoborów oraz potrzeby i technika nawożenia mikroelementami, nawozy mikroelementowe, 
  • Metody oznaczania mikroelementów, 
  • Fizjologiczna rola mikroelementów w organizmach roślin, zwierząt i człowieka, 
  • Mikroelementy w żywieniu zwierząt i człowieka, 
  • Nadmiar i toksyczność mikroelementów w środowisku. 

Szczegółowy program podany zostanie w terminie późniejszym. Informacje ukazywać się będą na stronie konferencji: www. mikroelementy.eu 

Więcej informacji w komunikacie 1 wydanym przez organizatorów.