X Kongres Polonii Medycznej i III Zjazd Lekarzy Polskich

Termin: 

Od 29.05.2019 do 01.06.2019

Miejsce: 

Filharmonia Bałtycka Ołowianka 1, 80-001 Gdańsk

Informacje: 

Międzynarodowe wydarzenie naukowe skierowane do wszystkich lekarzy pracujących w Polsce, pochodzących z Polski, mających polskie korzenie. Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na rozwój medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji.

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2019 w Gdańsku odbędzie się jubileuszowa X edycja Kongresu Polonii Medycznej oraz III edycja Zjazdu Lekarzy Polskich. W związku z tym zaplanowany został bogaty program naukowy oraz interesujące wydarzenia towarzyszące. Odbędą się trzydniowe sesje naukowe, których tematem przewodnim będzie: "Postęp techniczny w służbie medycyny". Moderatorami sesji naukowych będą: prof. Maria Siemionow, prof. Anna Dominiczak, dr Barbara Alicja Jereczek-Fossa, prof. Marek Rudnicki, prof. Ewa Kuligowska, dr Marek Radomski i wielu innych.

Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji, ale w programie Kongresu przewidywane są również sesje dotyczące etyki i deontologii w pracy lekarza, programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych, czy lekarskich pasji pozazawodowych. Ponadto zaplanowano otworzyć dyskusję nad nawiązaniem międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.

Kongresowi towarzyszą liczne wydarzenia towarzyszące o charakterze naukowym, kulturalnym, integracyjnym i krajoznawczym (m. in. w Kościele Św. Jana w Gdańsku, Centrum Stocznia Gdańska, Katedrze Oliwskiej, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji w Gdyni).

Celem Kongresu jest stworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń Polskich lekarzy i lekarzy dentystów z lekarzami polskiego pochodzenia pracującymi w różnych krajach na całym świecie. Chcemy promować medyczne osiągnięcia naukowe Polaków. Niemniej ważnym aspektem Kongresu jest rola integracyjna Polonii Medycznej rozproszonej po całym świecie.

Oferta skierowana do zainteresowanych lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych osób chcących wziąć udział w tym wydarzeniu.

Szczegółowy program Kongresu oraz informacje na temat rejestracji uczestników dostępne są pod adresem - www.kongrespoloniimedycznej.com.pl lub poloniamed2019.pl