Środowisko i Zdrowie na Dolnym Śląsku i w Polsce

Termin: 

18.05.2019

Miejsce: 

Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (CNIM; biblioteka, sala 210): ul. Karola Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

Informacje: 

SKN Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, działające przy Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji Konferencji: „Środowisko i Zdrowie na Dolnym Śląsku i w Polsce”.

Wiodąca tematyka konferencji:

  • Spalić czy składować. Kontrowersje wokół odpadów i ścieków ( składowiska, sposoby utylizacji, wpływ na zdrowie, świadomość społeczna).
  • Poużywaj?! Problemy nie tylko zdrowotne związane z różnego rodzaju używkami.
  • Zagrożenia zdrowotne w różnych zawodach.
  • Czas na dobrą zmianę - styl życia (różne aspekty).
  • Skutki zdrowotne różnych aktywności w zanieczyszczonym powietrzu.
  • Problemy zdrowia wynikające ze specyfiki środowiska Dolnego Śląska.
  • Środowiskowe uwarunkowania chorób niezakaźnych.
  • Podróże, czas wolny i urlopy, jak zachować zdrowie.

Uczestnicy Konferencji mogą przygotować pracę w formie prezentacji lub plakatu (dopuszczalna tylko forma elektroniczna) w zakresie ww. wymienionych tematów.

Czas na wygłoszenie pracy w postaci prezentacji to 7 minut, a w postaci plakatu to 3 minuty. Każdy może zaprezentować tylko jedną pracę, ale może być współautorem kilku prac.
Komitet Organizacyjny konferencji zastrzega sobie możliwość odrzucenia pracy, jeżeli nie będzie ona związana z tematyką.

Dodatkowo przygotowane będą ciekawe warsztaty ekologiczne oraz spacer po Wąwozie Myśliborskim z przewodnikiem.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 25 kwietnia 2019 roku poprzez formularz na stronie

Natomiast streszczenia prezentowanych prac należy przesłać do 27 kwietnia 2019 roku na adres mailowy: konferencja.mysliborz@gmail.com

Streszczenia tylko w postaci pliku tekstowego - format Microsoft Word (pliki PDF nie będą przyjmowane).

W tytule maila należy wpisać wiodącą tematykę, której dotyczy praca oraz formę pracy (prezentacja lub plakat).

Wymagania dla autorów:
- streszczenie do 300 słów
- kolejność: tytuł pracy, autorzy (pełne imię i nazwisko), afiliacje, tekst streszczenia
- po nazwiskach autorów - cyfry arabskie (indeks górny) określające odp. afiliacje
- tekst streszczenia - 12 Times New Roman;
- tytuł i autorzy - pogrubionymi literami, 12 Times New Roman
- afiliacje - 10 Times New Roman (kursywa)
- margines prawy: 2cm, lewy: 3cm
- interlinia 1,5

INFORMACJA O OPŁATACH: Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje temat pracy wpisujący się w tematykę konferencji oraz kolejność zgłoszeń.

Informacje o konferencji zawarte są również na stronie: https://konferencja-mysliborz.jimdo.com/