Obrzęki Limfatyczne 2021 online

Termin: 

17.04.2021

Miejsce: 

konferencja online

Informacje: 

III Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021 online. Zaproszenie dla lekarzy oraz fizjoterapeutów, pracujących z pacjentami z obrzękami limfatycznymi.

Organizatorem merytorycznym Konferencji jest Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Angiologiczne.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło grono wybitnych specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii z kraju i zagranicy. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne poglądy na patofizjologię, profilaktykę i leczenie obrzęków limfatycznych. Zapraszamy lekarzy, rehabilitantów oraz fizjoterapeutów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z pacjentami z obrzękami limfatycznymi.

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego - prof. dr hab. Andrzej Szuba

Więcej informacji na stronie: https://limfo2020.icongres.pl/