Obrzęki Limfatyczne 2021

Termin: 

Od 16.04.2021 do 17.04.2021

Miejsce: 

Centrum Konferencyjne, Hotel Ibis Styles Centrum Worcław

Informacje: 

III Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021. Zaproszenie dla lekarzy oraz fizjoterapeutów, pracujących z pacjentami z obrzękami limfatycznymi.

Organizatorem merytorycznym Konferencji jest Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Angiologiczne oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło grono wybitnych specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii z kraju i zagranicy. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne poglądy na patofizjologię, profilaktykę i leczenie obrzęków limfatycznych. Zapraszamy lekarzy, rehabilitantów oraz fizjoterapeutów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z pacjentami z obrzękami limfatycznymi.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego - prof. dr hab. Andrzej Szuba

Więcej informacji na stronie: https://limfo2020.icongress.pl/