Konferencja naukowa Uruchamiamy dzieciaki we Wrocławiu

Termin: 

05.09.2019

Miejsce: 

Uniwersytet Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Informacje: 

Konferencja naukowa "Uruchamiamy dzieciaki we Wrocławiu – sytuacja zdrowotna i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży" ma na celu popularyzację zdrowego trybu życia rzutującego na przyszłe zachowania dzieci. Konferencja o charakterze otwartym.

To już 3 edycja jednej z niewielu tak szeroko zakrojonych inicjatyw prozdrowotnych skierowanych do najmłodszych obywateli. Projekt zakłada nie tylko ocenę stanu zdrowia dzieci, ale także działania z zakresu promocji zdrowia skierowane do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców.  Ma również na celu zmocnienie bazy naukowo-dydaktycznej, pogłębienie wiedzy lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych uczestników, jak i wymianę doświadczeń naukowych z pracownikami oraz studentami innych Uczelni w Polsce oraz zaprezentowanie szerokiej publiczności wyników Uruchamiamy Dzieciaki 2017/2018.

Konferencja będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że będą mogli w niej uczestniczyć nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego we Wrocławiu, ale także mieszkańcy miasta, tym samym  będą mieli okazję uzyskać wiedzę z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Doświadczenia zebrane we Wrocławiu pozwolą w przyszłości na rozszerzenie akcji na inne miasta i porównanie sytuacji zdrowotnej dzieci między województwami.

Pomysłodawcą akcji jest prof. Tomasz Zatoński, dyrektor Biegu Uniwersytetu Medycznego, animator akcji prozdrowotnych we Wrocławiu, prezes Fundacji Biegaj dla Zdrowia.
Akcja została zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Fundację Biegaj dla Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie https://www.umed.wroc.pl/konferencja/konferencja-naukowa-uruchamiamy-dzi...