III Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich

Termin: 

Od 06.11.2019 do 08.11.2019

Miejsce: 

Łódź, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Matejki 22/26

Informacje: 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi pod hasłem "Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologiczego". 

Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Uczestnicy konferencji zapoznają się z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. 

Chętni do uziału w konferencji mogą się rejestrować cdo 10 września 2019 r. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie konferencji. Pod tym samym adresem można zapoznać się również z programem wydarzenia. 

Konferencja biobankowanie