Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki"

Termin: 

21.11.2019

Miejsce: 

Sala Wykładowa Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ulicy Chałubińskiego 4.

Informacje: 

Katedra i Zakład Mikrobiologii UM we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Leków w Warszawie zapraszają na sympozjum Forum Ekspertów odbywające się pod hasłem "Chrońmy antybiotyki", które odbędzie sie 21.11.2019 r. w godzinach 15:00-17:15.

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii na antybiotyki i wynikającym z tego zjawiskiem ograniczenia skutecznego leczenia zakażeń, Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (European Antibiotic Awareness Day). Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa.

Na naszej uczelni jak co roku, zorganizowana zostanie Forum Ekspertów pt. „Chrońmy antybiotyki” w dniu 21.11.2019 (czwartek) w godz. 15.00-17.15 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy wszystkich, którzy stykają się z problemem leczenia zakażeń w codziennej praktyce.

Udział wezmą następujące osoby, poruszając określone problemy:

Program i Uczestnicy:

  1. Cele działania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków - prof. dr hab. Grażyna Gościniak – Katedra i Zakład Mikrobiologii
  2.  Stare antybiotyki w nowej odsłonie dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
  3. Nowe antybiotyki w leczeniu zakażonych chorych - dr n. med. Małgorzata Fleischer – Katedra i Zakład Mikrobiologii
  4. Niepożądane działania leków przeciwbakteryjnych – prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
  5. Fagoterapia jako alternatywna metoda leczenia w zakażeniach z udziałem wielolekoopornych szczepów – dr n. biol. lek Ryszard Międzybrodzki – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  6. Peptydy jako nowa forma leku przeciwdrobnoustrojowego – dr n. med. Adriana Janczura - Katedra i Zakład Mikrobiologii

Konferencja ma charakter ogólnodostępny. Uczestnikom przysługują 3 punkty edukacyjne.